Αποστολές στο The Witcher

Από Witcher Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόλογος‎ Κεφάλαιο I‎ Κεφάλαιο I‎I Κεφάλαιο I‎II Κεφάλαιο I‎V Κεφάλαιο V Επίλογος‎

This page is a finding aid which lists all quests in The Witcher first by Chapter, and then alphabetically. Simply click on the appropriate Chapter icon above to get to the section you need. Each quest will only appear in the Chapter where it originally appeared, even if the quest persists through more than one Chapter. To see a quest walkthrough, click on the quest name.

Primary quests.png Secondary quests.png Trophy hook 2.png Scrolls generic icon letter.png

[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Quest Location Given by Quests or Conditions Required to Unlock
2
Secondary quest
A Potion for Triss Kaer Morhen Vesemir
2
Secondary quest
Berengar's Secret Kaer Morhen Vesemir
1
Primary quest
Defending Kaer Morhen Kaer Morhen Vesemir
 • This is basically the tutorial section.
2
Secondary quest
Fistfight (quest) Kaer Morhen Eskel
1
Primary quest
Witchers' Secrets Kaer Morhen Vesemir

Top of page[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Quest Location Given by Quests or Conditions Required to Unlock
2
Secondary quest
A Game of Dice Προάστια No one
1
Primary quest
Buried Memories Προάστια Mikul
2
Secondary quest
Dead Hand of the Past Προάστια Declan Leuvaarden
 • After meeting Declan at the Inn.
2
Secondary quest
Dice Poker: The Novice Προάστια Zoltan
2
Secondary quest
Hot Potato Προάστια Haren Brogg
3
Trophy quest
King of the Crypt Προάστια Ozzrel
 • Killing Ozzrel initiates this quest, the Royal huntsman tells Γκέραλτ about him but that does not initiate the quest.
1
Primary quest
Of Monsters and Men Προάστια No one
2
Secondary quest
Racists Προάστια No one
 • This quest is initiated when Γκέραλτ's first walks into the fishing village, the area near Haren Brogg's place.
2
Secondary quest
She's No Early Bird Προάστια Vesna
 • Γκέραλτ must first speak with Vesna at the Inn, as long as he does not speak with her, the quest will not spawn.
1
Primary quest
Strangers in the Night Προάστια Haren Brogg
4
Contract
The Barghest Contract Προάστια Notice board
 • Γκέραλτ must either read the notice on the notice board outside the Inn, or speak with Abigail and ask about the notice.
4
Contract
The Drowner Contract Προάστια Notice board
4
Contract
The Ghoul Contract (1) Προάστια Notice board
 • Γκέραλτ must read the notice on the notice board outside the Inn, speaking with Καλκσταιν will only get him redirected to the notice board.
3
Trophy quest
The Monster of the Lake Προάστια Nadir
 • Killing Nadir initiates this quest, the Royal huntsman tells Γκέραλτ about him but that does not initiate the quest.
1
Primary quest
The Salamander's Tail Προάστια Shani
1
Primary quest
The Secret Garden Προάστια Odo
2
Secondary quest
Wanted Vizima Notice board
 • This quest is initiated when Γκέραλτ finds an arrest warrant for the Professor on the notice board outside the Inn in the Προάστια.

Top of page[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Quest Location Given by Quests or Conditions Required to Unlock
2
Secondary quest
A Ghost Story Συνοικία του Ναού a random thug
 • Prison Break
 • This is an optional quest. The thug is in a house facing the warehouse in the slums of the Temple Quarter.
2
Secondary quest
A Gravedigger's Gratitude Συνοικία του Ναού Gravedigger
2
Secondary quest
A Long Way from Home Βάλτο Yaren Bolt
2
Secondary quest
A Lost Lamb Βάλτο Vaska
2
Secondary quest
A Most Uncommon Wine Συνοικία του Ναού Conrad
1
Primary quest
A Mysterious Tower Συνοικία του Ναού / Βάλτο Καλκσταιν
2
Secondary quest
A Pilgrimage Βάλτο Gramps
2
Secondary quest
A Restless Ghost Συνοικία του Ναού Hildegard Zollstock
 • Prison Break
 • This is an optional quest. Hidlegard stands outside the gates of the cemetery in the Temple Quarter everyday between 12:00 and 13:00.
1
Primary quest
Anatomy of a Crime Συνοικία του Ναού Raymond Maarloeve
3
Trophy quest
Bloodthirsty Vegetation Συνοικία του Ναού / Βάλτο Coccacidium
 • Killing the archespore initiates this quest, Vincent tells Γκέραλτ about the plant but that does not initiate the quest.
 • Prison Break
 • City Guard signet ring or to have fought the cockatrice with Siegfried rather than alone or to bribe the guard.
1
Primary quest
Clay Pits Βάλτο Vaska
2
Secondary quest
Dice Poker: The Professional Συνοικία του Ναού Zoltan
2
Secondary quest
Finders Keepers Συνοικία του Ναού Con artist
 • This is an optional quest. The con artist is standing outside the entrance to the sewers, he can be found early in the mornings (before 09:00).
 • Prison Break
2
Secondary quest
Flowers and Gold Βάλτο Yaren Bolt
2
Secondary quest
Force Recon Συνοικία του Ναού Siegfried or Yaevinn
2
Secondary quest
Memory of a Blade Dungeon Vincent Meis
 • Basically this quest begins when Γκέραλτ receives a confiscated witcher's silver sword to fight the cockatrice in the sewers to secure his freedom from the dungeon.
 • Prison Break begins more or less simultaneously with this quest.
1
Primary quest
Monoliths Βάλτο / Συνοικία του Ναού Καλκσταιν
2
Secondary quest
Old Friend of Mine Συνοικία του Ναού Shani
1
Primary quest
Prison Break Συνοικία του Ναού Vincent Meis
 • This quest is initiated at the beginning of Κεφάλαιο I‎I, when Γκέραλτ finds himself in the Dungeon and must find a way out.
2
Secondary quest
Safe Haven Συνοικία του Ναού Zoltan
2
Secondary quest
Suspect: Kalkstein Συνοικία του Ναού Γκέραλτ
 • Prison Break
 • Γκέραλτ is listed as giving this quest as he comes up with it himself.
2
Secondary quest
Suspect: Leuvaarden Συνοικία του Ναού Raymond Maarloeve
 • Prison Break
 • Raymond is listed as giving this quest as Γκέραλτ does not initially seem to suspect Leuvaarden, only after Raymond insists does he check him out.
2
Secondary quest
Suspect: Ramsmeat Συνοικία του Ναού Raymond Maarloeve
 • Prison Break
 • Raymond is listed as giving this quest as Γκέραλτ does not initially seem to suspect Ramsmeat, only after Raymond insists does he check him out.
2
Secondary quest
Suspect: Thaler Συνοικία του Ναού Γκέραλτ
2
Secondary quest
Suspect: Vincent Meis Συνοικία του Ναού Γκέραλτ
 • Prison Break
 • Γκέραλτ is listed as giving this quest as he comes up with it himself after being attacked by Salamandra in the sewers.
2
Secondary quest
Suspect: Vivaldi Συνοικία του Ναού Yaevinn
2
Secondary quest
The Alghoul Contract Συνοικία του Ναού Notice board
3
Trophy quest
The Beast of the Sewers Sewers Vincent Meis
2
Secondary quest
The Cannibal Βάλτο No one
 • Prison Break
 • City Guard signet ring or to have fought the cockatrice with Siegfried rather than alone or to bribe the guard.
 • This quest is initiated when and if Γκέραλτ visits Gramps' hut in the Swamp and notices chewed human bones.
1
Primary quest
The Crown Witness Συνοικία του Ναού Raymond Maarloeve
4
Contract
The Dogcatcher of Vizima Συνοικία του Ναού Notice board
4
Contract
The Drowned Dead Contract Συνοικία του Ναού / Βάλτο Notice board
4
Contract
The Echinops Contract Συνοικία του Ναού / Βάλτο Notice board
2
Secondary quest
The Rat Συνοικία του Ναού Coleman
1
Primary quest
The Sentry Βάλτο / Συνοικία του Ναού Vaska
4
Contract
The Wolf Contract Συνοικία του Ναού / Βάλτο Notice board
1
Primary quest
Vizima Confidential Συνοικία του Ναού Raymond Maarloeve
2
Secondary quest
What Lies Beneath Συνοικία του Ναού
2
Secondary quest
Working Girls Συνοικία του Ναού Carmen
2
Secondary quest
Worth its Weight in Gold Βάλτο / Συνοικία του Ναού Yaevinn
The Cultists' Crypt Sewers note found on a body
 • Not an official quest. When you find the body of the knight Eric, there is a note describing the location of the Lionhead Spider cultists's lair and a key to get in.


Top of page[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Quest Location Given by Quests or Conditions Required to Unlock
1
Primary quest
A Posh Reception Εμπορικό Κέντρο Triss
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II initiates this quest.
2
Secondary quest
All the King's Men Εμπορικό Κέντρο Triss
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II initiates this quest.
2
Secondary quest
Beauty and the Beast Βάλτο / Συνοικία του Ναού / Εμπορικό Κέντρο Carmen
 • Speaking with Carmen at the ferry landing in the Βάλτο initiates this quest.
2
Secondary quest
Blue Eyes Εμπορικό Κέντρο Patrick de Weyze
 • Speaking with the knight at the New Narakort Inn initiates this quest.
2
Secondary quest
Dandelion's Lute Εμπορικό Κέντρο Νταντέλιον
 • Γκέραλτ must win a Διαγωνισμός ποτού with Νταντέλιον to get the details for this quest.
2
Secondary quest
Dice Poker: The Sharper Εμπορικό Κέντρο Zoltan
 • Γκέραλτ must have played and beaten four professional level dice poker players.
1
Primary quest
Diplomacy and Hunting Druids' grove / Swamp cave / Lumberjacks' glade Vaska or the Hierophant
2
Secondary quest
Echoes of Yesterday Druids' grove / Trade Quarter sewers Yaevinn
 • Speaking with Yaevinn in the Druids' grove and asking him for work initiates this quest.
 • Six Feet Under must be completed first if you want to complete both quests.
1
Primary quest
Following the Thread Εμπορικό Κέντρο Jethro or Leuvaarden
 • Speaking with Leuvaarden at the end of the Posh Reception and accepting to help him is one way to initiate this quest.
 • Speaking to Jethro before the Posh Reception is another way.
1
Primary quest
Gold Rush Εμπορικό Κέντρο small boy / Velerad
2
Secondary quest
Identity Εμπορικό Κέντρο Triss
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II initiates this quest.
1
Primary quest
Lock and Key Εμπορικό Κέντρο Declan Leuvaarden
2
Secondary quest
Medic in Distress Συνοικία του Ναού Nurse at St. Lebioda's
 • Just speaking with the distressed nurse outside Saint Lebioda's Hospital is sufficient to initiate this quest.
 • Nurse may not appear until you obtain Following the Thread quest
1
Primary quest
Reaping Time Βάλτο Leuvaarden or Vaska
 • Speaking with Leuvaarden at the end of the Posh Reception and accepting to help him begins this quest. Speaking to Vaska in the Swamp also initiates this quest.
2
Secondary quest
Six Feet Under Cloister / Cemetery crypt Siegfried
 • Speaking with Siegfried at his post outside the Cloister is sufficient to initiate this quest.
 • Must be completed before Echoes of Yesterday if you want to complete both quests.
4
Contract
The Archespore Contract Εμπορικό Κέντρο / Βάλτο Notice board
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II and reading the notice board initiates this quest.
4
Contract
The Cockatrice Contract Εμπορικό Κέντρο / Swamp cave Notice board
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II and reading the notice board initiates this quest.
4
Contract
The Fleder Contract Εμπορικό Κέντρο Notice board
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II and reading the notice board initiates this quest.
4
Contract
The Ghoul Contract (2) Εμπορικό Κέντρο / Cemetery Notice board
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II and reading the notice board initiates this quest.
4
Contract
The Graveir Contract Εμπορικό Κέντρο / Cemetery Notice board
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II and reading the notice board initiates this quest.
4
Contract
The Kikimore Contract Εμπορικό Κέντρο / Βάλτο Notice board
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II and reading the notice board initiates this quest.
3
Trophy quest
The Predatory Wyvern Εμπορικό Κέντρο / Νησί του Γουίβερν Moa
 • Killing Moa initiates this quest, the Royal huntsman tells Γκέραλτ about her but that does not initiate the quest.
2
Secondary quest
The Ring Τάφρο / Βάλτο Desperate merchant on the Dike
 • Speaking to the Desperate Merchant who is walking around on the Vizima dike is sufficient to initiate this quest.
1
Primary quest
The Source Εμπορικό Κέντρο / Συνοικία του Ναού Triss
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II initiates this quest.
1
Primary quest
The Unforgiven Εμπορικό Κέντρο Declan Leuvaarden
1
Primary quest
The Viziman Connection Εμπορικό Κέντρο / Sewers Jethro
4
Contract
The Wyvern Contract Εμπορικό Κέντρο / Νησί του Γουίβερν Notice board
 • Just making it to Κεφάλαιο I‎II and reading the notice board initiates this quest.
3
Trophy quest
White Fang Εμπορικό Κέντρο / Βάλτο Voref
 • Killing Voref initiates this quest, the Royal huntsman tells Γκέραλτ about him but that does not initiate the quest.
2
Secondary quest
Won't Hurt a Bit Εμπορικό Κέντρο Zahin Schmartz
 • Speaking with the dentist initiates this quest.

Top of page[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Quest Location Given by Quests or Conditions Required to Unlock
1
Primary quest
Alvin (quest) Θολά Νερά Νταντέλιον
 • Γκέραλτ meets Νταντέλιον just outside the village of Murky Waters. Νταντέλιον gives him the low-down on Alvin and the quest is begun.
1
Primary quest
Armor (quest) Θολά Νερά / Swamp cemetery Berengar
 • Γκέραλτ meets Berengar just outside the village of Murky Waters. Berengar mentions a legendary suit of armour, Raven's Armour.
2
Secondary quest
Daily Bread Θολά Νερά Toruviel
 • Speaking with Toruviel and asking if he can help initiates this quest.
1
Primary quest
Free Elves Θολά Νερά White Rayla
2
Secondary quest
Hunting the Wild Hunt Fields Hermit
 • Speaking with the hermit and asking if he needs the services of a witcher initiates this quest.
2
Secondary quest
Old Habits Die Hard Παραλίμνιο / Θολά Νερά / Black Tern Island Naiad
 • Simply speaking with the Naiad initiates this quest.
1
Primary quest
Ripples Θολά Νερά Friendly vodyan priest / Fisher King
 • Simply speaking with the friendly vodyan priest initiates this quest.
2
Secondary quest
Small Problems Θολά Νερά / Crypt in the fields Mason Harn
 • Simply speaking with Mason Harn initiates this quest.
2
Secondary quest
Temptation Θολά Νερά Blacksmith's wife
 • Speaking with the blacksmith's wife initiates this quest.
 • Leaving her house initiates the possible alternative path.
4
Contract
The Alp Contract Θολά Νερά Notice board
 • Just being in Murky Waters and reading the notice board initiates this quest.
3
Trophy quest
The Ancient Cemetaur Θολά Νερά Ureus
 • Killing Ureus initiates this quest, Tobias Hoffman tells Γκέραλτ about him but that does not initiate the quest.
4
Contract
The Basilisk Contract Θολά Νερά Notice board
 • Just being in Murky Waters and reading the notice board initiates this quest.
4
Contract
The Devourer Contract Θολά Νερά Notice board
 • Just being in Murky Waters and reading the notice board initiates this quest.
4
Contract
The Giant Centipede Contract Θολά Νερά Notice board
 • Just being in Murky Waters and reading the notice board initiates this quest.
1
Primary quest
The Heat of the Day Θολά Νερά Alina or Νταντέλιον
 • Speaking with Νταντέλιον alerts Γκέραλτ to the fact that Alvin is in Murky Waters, speaking with Alina sets things in motion.
2
Secondary quest
The Paths of Destiny Θολά Νερά Berengar / Friendly vodyan priest
 • Speaking with the friendly Vodyan priest alerts Γκέραλτ to the fact that another witcher is in town. Finding Berengar in the crypt sets this quest in motion.
4
Contract
The Royal Wyvern Contract Θολά Νερά Notice board
 • Just being in Murky Waters and reading the notice board initiates this quest.
3
Trophy quest
The Vodyan Priest Θολά Νερά Teyu
 • Killing Teyu initiates this quest, Tobias Hoffman tells Γκέραλτ about him but that does not initiate the quest.

Top of page[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Quest Location Given by Quests or Conditions Required to Unlock
2
Secondary quest
A Gnomish Device Swamp cemetery Dwarven blacksmith Items Squirrel tail.png Having chosen the Scoia'tael path.
2
Secondary quest
A Magic Formula Swamp cemetery Καλκσταιν Witcher medallion.png Having chosen the Neutral path.
3
Trophy quest
Bloodwing Swamp cemetery Vesper
 • Killing Vesper intiates this quest, the Royal huntsman tells Γκέραλτ about him but that does not initiate the quest.
Dice Poker: The Legend Foltest's castle King Foltest
 • This is not actually a quest, it is the last phase of the quest A Game of Dice and seems independent of previous Dice quests (on one occasion I did not complete the sharper quest, but was still able to do this part of the quest).
1
Primary quest
Her Highness the Striga Striga's crypt King Foltest
 • The King himself gives Γκέραλτ his quest after the cut scene when he first enters Old Vizima.
1
Primary quest
Hope Burns Bright Swamp cemetery Zoltan Items Squirrel tail.png Having chosen the Scoia'tael path.
2
Secondary quest
Mud and Velvet Swamp cemetery Antoinette
 • Speaking with Antoinette at King Foltest's castle.
2
Secondary quest
Saint Gregory's Litany Swamp cemetery Σιδεράς του Τάγματος Logo Order of the Flaming Rose.png Having chosen the Order path.
1
Primary quest
Sweet Revenge Swamp cemetery Γκέραλτ
 • Basically Γκέραλτ decides he must continue and defeat Salamandra... no one really asks him to do this.
4
Contract
The Bloedzuiger Contract Swamp cemetery Notice board
4
Contract
The Bruxa Contract Παλιά Βίζιμα Notice board
 • This quest is initiated by reading the notice board in Παλιά Βίζιμα, particularly tricky if you take the Witcher / neutral path!
4
Contract
The Cemetaur Contract Swamp cemetery Notice board
 • This quest is initiated by reading the notice board in Παλιά Βίζιμα, particularly tricky if you take the Witcher / neutral path!
1
Primary quest
The Flame that Cleanses Swamp cemetery White Rayla Logo Order of the Flaming Rose.png Having chosen the Order path
4
Contract
The Garkain Contract Παλιά Βίζιμα Notice board
 • This quest is initiated by reading the notice board in Παλιά Βίζιμα, particularly tricky if you take the Witcher / neutral path!
3
Trophy quest
The Vampiress of the Swamp Swamp cemetery Lilly
 • Killing Lilly initiates this quest, the Royal huntsman tells Γκέραλτ about her but that does not initiate the quest.
4
Contract
The Wraith Contract Παλιά Βίζιμα Notice board
 • This quest is initiated by reading the notice board in Παλιά Βίζιμα, particularly tricky if you take the Witcher / neutral path!
1
Primary quest
Under a Fiery Sky Swamp cemetery Nurses Witcher medallion.png Having chosen the Neutral path.
The Green March Swamp cemetery Druids in the cave
 • Not an official quest. Speak with one of the Elder (not the Eldest) Druids in the Druids' cave to get the necessary information to complete this "task".

Top of page[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Quest Location Given by Quests or Conditions Required to Unlock
2
Secondary quest
Frozen Reflections Ice Plains No one
1
Primary quest
The Ashes of Vizima Παλιά Βίζιμα No one
 • Completion of Κεφάλαιο V.