Εξαρτήματα δεξιοτεχνίας στο The Witcher 2

Από Witcher Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Crafting
Εικόνα Όνομα Αγορά Πωλώ
Amethyst dust Amethyst dust 21 oren(s) 2 oren(s) 0.1 1 Yes
Arachas armor Arachas armor 563 oren(s) 24 oren(s) 2 0 No
Armor of Ysgith Armor of Ysgith 3607 oren(s) 145 oren(s) 2 1 Yes
Blue meteorite ore Blue meteorite ore 25 oren(s) 2 oren(s) 0.5 1 Yes
Cloth Cloth 19 oren(s) 2 oren(s) 0.5 0 No
Diamond dust Diamond dust 28 oren(s) 2 oren(s) 0.1 1 Yes
Dragon scales Dragon scales ?? oren(s) 75 oren(s) 2 0 No
Draug armor fragment Draug armor fragment 0 oren(s) 1 oren(s) 3 0 No
Draug essence Draug essence 625 oren(s) 26 oren(s) 0.1 0 No
Draugir armor fragment Draugir armor fragment oren(s) 1 oren(s) 3 0 No
Draugir claws Draugir claws 313 oren(s) 14 oren(s) 1 0 No
Drowner brain Drowner brain 125 oren(s) 6 oren(s) 0.5 0 No
Dwarven armor fragment Dwarven armor fragment oren(s) oren(s) 1 0 No
Γήινους ρούνους Γήινους ρούνους 251 oren(s) 11 oren(s) 0.2 1 Yes
Elemental stone Elemental stone 25 oren(s) 2 oren(s) 1 1 Yes
Endrega embryo Endrega embryo 76 oren(s) 4 oren(s) 0.5 0 No
Endrega hide Endrega hide 88 oren(s) 5 oren(s) 2 0 No
Endrega saliva Endrega saliva 38 oren(s) 3 oren(s) 0.1 0 No
Endrega teeth Endrega teeth 63 oren(s) 4 oren(s) 0.5 0 No
Endrega venom Endrega venom 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1 0 No
Essence of death Essence of death 188 oren(s) 9 oren(s) 0.1 0 No
Essence of water Essence of water 13 oren(s) 2 oren(s) 0.1 1 Yes
Fire rune Fire rune 501 oren(s) 21 oren(s) 0.2 1 Yes
Gargoyle dust Gargoyle dust 151 oren(s) 9 oren(s) 0.1 0 No
Gargoyle heart Gargoyle heart 251 oren(s) 14 oren(s) 1 0 No
Hardened leather Hardened leather 25 oren(s) 2 oren(s) 1 1 Yes
Harpy claws Harpy claws 51 oren(s) 4 oren(s) 0.5 0 No
Harpy egg Harpy egg 61 oren(s) 4 oren(s) 0 0 No
Harpy feathers Harpy feathers 188 oren(s) 9 oren(s) 0.1 0 No
Harpy saliva Harpy saliva 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1 0 No
Iron frame Iron frame oren(s) oren(s) 0 0 No
Iron ore Iron ore 20 oren(s) 2 oren(s) 1 0 No
Kayran eyes Kayran eyes 875 oren(s) 36 oren(s) 1 0 No
Kayran skin Kayran skin oren(s) 31 oren(s) 2 0 No
Leather Leather 19 oren(s) 2 oren(s) 1 1 Yes
Σεληνιακός ρούνος Σεληνιακός ρούνος 376 oren(s) 16 oren(s) 0.2 1 Yes
Necrophage blood Necrophage blood 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1 0 No
Necrophage skin Necrophage skin 100 oren(s) 5 oren(s) 0.5 0 No
Necrophage teeth Necrophage teeth 75 oren(s) 4 oren(s) 0.1 0 No
Nekker claws Nekker claws 31 oren(s) 2 oren(s) 0.1 0 No
Nekker eyes Nekker eyes 31 oren(s) 2 oren(s) 0.1 0 No
Nekker heart Nekker heart 63 oren(s) 4 oren(s) 0.5 0 No
Nekker teeth Nekker teeth 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1 0 No
Oil Oil 13 oren(s) 2 oren(s) 0.5 1 Yes
Red meteorite ore Red meteorite ore 25 oren(s) 2 oren(s) 0.5 1 Yes
Robust cloth Robust cloth 31 oren(s) 2 oren(s) 0.5 1 Yes
Silver ore Silver ore 45 oren(s) 3 oren(s) 1 0 No
Studded leather Studded leather 38 oren(s) 3 oren(s) 1 1 Yes
Ηλιακό ρούνο Ηλιακό ρούνο 376 oren(s) 16 oren(s) 0.2 1 Yes
Timber Timber 7 oren(s) 1 oren(s) 1 0 No
Troll skin Troll skin 0 oren(s) 1 oren(s) 2 0 No
Troll tongue Troll tongue 439 oren(s) 19 oren(s) 1 0 No
Twine Twine 14 oren(s) 2 oren(s) 0.1 0 No
Yellow meteorite ore Yellow meteorite ore 25 oren(s) 2 oren(s) 0.5 1 Yes