Κατάλογος αναφοράς Αποκαλύψεων

Από Witcher Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόλογος Γυναίκες στο Πρόλογος
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Χειρόδικοι στο Πρόλογος Σημάδια στο Πρόλογος Μετεωρίτες και Ρούνοι‏‎ στο Πρόλογος
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Κεφάλαιο I Γυναίκες στο Κεφάλαιο I Ποτού στο Κεφάλαιο I Dice Players στο Κεφάλαιο I Χειρόδικοι στο Κεφάλαιο I Σημάδια στο Κεφάλαιο I Μετεωρίτες και Ρούνοι στο Κεφάλαιο I Συμβόλαια στο Κεφάλαιο I Τρόπαια στο Κεφάλαιο I
Δεν
Δεν
Κεφάλαιο II Γυναίκες στο Κεφάλαιο II Ποτού στο Κεφάλαιο II Dice Players στο Κεφάλαιο II Χειρόδικοι στο Κεφάλαιο II Σημάδια στο Κεφάλαιο II Μετεωρίτες και Ρούνοι στο Κεφάλαιο II Συμβόλαια στο Κεφάλαιο II Τρόπαια στο Κεφάλαιο II Sephirot
Κεφάλαιο III Γυναίκες στο Κεφάλαιο III Ποτού στο Κεφάλαιο III Dice Players στο Κεφάλαιο III Χειρόδικοι στο Κεφάλαιο III Σημάδια στο Κεφάλαιο III Μετεωρίτες και Ρούνοι στο Κεφάλαιο III Συμβόλαια στο Κεφάλαιο III Τρόπαια στο Κεφάλαιο III Information for a fee
Κεφάλαιο IV Γυναίκες στο Κεφάλαιο IV
Δεν
Δεν
Dice Players στο Κεφάλαιο IV Χειρόδικοι στο Κεφάλαιο IV Σημάδια στο Κεφάλαιο IV Μετεωρίτες και Ρούνοι στο Κεφάλαιο IV Συμβόλαια στο Κεφάλαιο IV Τρόπαια στο Κεφάλαιο IV
Δεν
Δεν
Κεφάλαιο V Γυναίκες στο Κεφάλαιο V
Δεν
Δεν
Dice Players στο Κεφάλαιο V Χειρόδικοι στο Κεφάλαιο V Σημάδια στο Κεφάλαιο V Μετεωρίτες και Ρούνοι στο Κεφάλαιο V Συμβόλαια στο Κεφάλαιο V Τρόπαια στο Κεφάλαιο V Raven's Armor
Επίλογος
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν
Δεν

Of course,

Spoiler warning: Significant plot details follow.

You have been warned.

Πρόλογος Πρόλογος (Kaer Morhen)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γυναίκες Γυναίκες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Triss Merigold
 • Triss Merigold — After you save her you get the option to 'stay for a while...'. Note: If you do not select this dialogue option, you miss out on getting the recipe for the Γάτα potion at that point (assuming you chose to fight Savolla instead of the frightener). You do get that recipe regardless upon reaching the outskirts στο Κεφάλαιο I.

Χειροδικία Χειρόδικοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • You can practice fist fighting with Eskel after giving the potion to Triss. Eskel can usually be found on the second floor wandering around, mostly in the armory.

Σημάδια Σημάδια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετεωρίτες και Ρούνοι Μετεωρίτες / Ρούνοι‏‎[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • You can get this only by choosing to fight the frightener. Afterwards, while you are getting the potion for Triss, talk to Vesemir and ask about arguing with Triss. He will give you a red meteorite after the conversation along with some other items.

Κεφάλαιο I Κεφάλαιο I (Προάστια)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γυναίκες Γυναίκες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Peasant girl Vesna hood Abigail romance card
 • Peasant Woman — Tulips can be either found on a corpse on the way to the southern Cave, bought from the Viziman herbalist, or given in exchange for any other 'gift type' flowers (daisies, roses, orchids) via one of the white-clad Townswomen in the western Outskirts. Give them to the blond Peasant Woman wearing the green and yellow outfit, roaming the main east-west road during the day.
 • Vesna — Save her from attackers outside the inn after 20:00. Agree to escort her to her grandmother's house; don't let her get killed. Ask to meet again, then bring a bottle of wine to the Old Mill Entrance (any Medium Alcohol will do) between 19:30 and 23:00.
 • Abigail — Just before the conclusion of Of Monsters and Men (once the Reverend has been warned to keep the streets clear), she will relocate from her hut to the southernmost Cave in the Outskirts; after Γκέραλτ travels there via the trapdoor in the Salamandra Hideout, she may offer herself to 'prove' that her reputation with the villagers is unjustified.

Ποτού Ποτού[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Dice players Dice Poker Players[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Zoltan Chivay — Get a set of dice off of various human remains (several drop from Racists); Zoltan will teach you how to play Dice Poker at the Inn (perhaps after Γκέραλτ shows these dice to other players below).
 • Odo — Part of a quest. (Novice)
 • Mikul — Part of a quest. (Novice)
 • Haren Brogg — Part of a quest. (Novice)
 • Gambler — At the Inn.

Χειροδικία Χειρόδικοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημάδια Σημάδια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Igni — Inside the Crypt for Mikul's quest.
 • Aard — Outside the cave near the southern section of the map.

Μετεωρίτες και Ρούνοι Μετεωρίτες / Ρούνοι‏‎[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβόλαια Συμβόλαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Barghest — 10× Barghest skulls for Abigail. Barghests attack randomly on the road at night.
 • Drowner — 3× Drowner brains for Reverend. Drowners can be found near the shoreline. Bestiary entry needed (e.g. by giving food to an "Old townswoman" in the main village area).
 • Ghoul — 3× Ghoul blood for Καλκσταιν. Ghouls can be found in the crypt and also along the road at night. Bestiary entry needed (e.g. by getting The Tome of Fear and Loathing, volume I from the Drunkard in the Outskirts' Πανδοχείο).

Τρόπαια Τρόπαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Nadir —East of the Old Mill among Drowners. (It will only spawn after midnight and while Strangers in the Night is not active). Take its head to the Royal huntsman.
 • Ozzrel —Gain Mikul's trust by making a preliminary sweep of the Crypt; at this point there should be a second paragraph in the Crypt's Locations journal entry. The next time Γκέραλτ returns there, another corridor becomes available. Deeper inside you will find a larger, named ghoul, actually an Alghoul named Ozzrel. Take its head to the Royal huntsman.

Κεφάλαιο II Κεφάλαιο II (Συνοικία του Ναού)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γυναίκες Γυναίκες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Prostitute Half-elf Gossip Shani Morenn
 • Prostitutes — Can be found here and there. All give the same card. Can be 'bought' with flowers after the Working Girls Side-Quest, or before with money.
 • Half-elf — Enter the house across from the warehouse and obtain the "A Ghost Story" quest. She will be in the house across from Vivaldi's house after you complete it.
 • Gossip — She walks around and wants a pair of gloves or a diamond. A pair of gloves can be found in the Hospital.
 • Shani — After the party where you invite a friend, ask about the battle and make sure you have a red rose to offer her.
 • Morenn — Get the side-quest A Lost Lamb from Vaska. Bring her a wolf pelt and select the middle option (relieves stress).

Ποτού Ποτού[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Thaler — I used Kaedwenian Stout. Out-drink him and get a book called Shadow People, or the story of His Majesty's Secret Service, containing information on the Order of the Flaming Rose. Any kind of beer will do, but you need to be able to drink nine of them without passing out. His is the 'toughest' Διαγωνισμός ποτού, but also the most complimentary about your tolerance.
 • If you do get the previous book from Thaler, you can give this book to the Bootblack who will then give you the Prophet Lebioda's Signet Ring. This ring can be shown to Grandma to gain entry to Shani's room.
 • Messenger at the inn — Drink a beer with him you can sell salamandra badges to him, out drink him you get information about his boss who is paying for Salamandra brooches.
 • Yamo Ryeboozer, the boozer at The Hairy Bear — If you out-drink him, he tells you the recipe for Wives' Tears. As usual, beer is easiest. However, this only works if the Drunkard in Κεφάλαιο I was not 'defeated' for a book; in this case, you can buy the Wives' Tears recipe (as part of a 'package deal') from one of the Lumberjacks in the Swamp Forest.

Dice players Dice Players[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Elven Convict — In the prison with you at the start of Κεφάλαιο II.
 • Gambler — At The Hairy Bear
 • Zoltan Chivay — He is either at The Hairy Bear, walking in the streets, or at Vivaldi's house.
 • Carmen — You find her standing outside the Eager Thighs Brothel in the slums or inside the brothel. (Novice)
 • Gardener — Outside the hospital during the day. (Novice)
 • Vaska — In the Βάλτο (Novice).
 • Munro Bruys — At the Hairy Bear. (Professional).
 • Thaler — He walks the streets or is in his shop across from the Hospital. (Professional). You can play him an unlimited number of times (a good way to make money for that Excellent Leather Jacket).

Χειροδικία Χειρόδικοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημάδια Σημάδια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Igni — In the Lionhead Spider Cultists' crypt in the sewers.
 • Aard — In the Lionhead Spider Cultists' crypt in the sewers.
 • Quen — In the swamp cave.
 • Yrden — In the druid camp.
 • Axii — In the mage tower.

Sephirot Sephirot[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετεωρίτες και Ρούνοι Μετεωρίτες / Ρούνοι‏‎[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβόλαια Συμβόλαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Alghoul — 3× Alghoul marrow for Καλκσταιν. Alghouls can be found in the cemetery areas. They can also be found at night in the Βάλτο, eating the corpses. Beastiary entry needed.
 • Dog — 6× Dog tallow for gravedigger. Dog tallow can be harvested from Dogs, and can also be found in some of the houses in Vizima. Some merchants, like the Peasant Merchant near Shani's house, also sell dog tallow.
 • Drowned Dead — 10× Drowned Dead tongues for Siegfried. Drowned Dead can be found in the Βάλτο. Beastiary entry needed.
 • Echinops — 3× echinops rootstocks for Gardener. Echinops can be found along the path in the Βάλτο; one is outside the cave. (Beastiary entry needed; if you still have 3+ rootstocks from Κεφάλαιο I they will suffice.)
 • Wolf — 10× Wolf pelts for Jean-Pierre. Wolves can be found just north of the Druid camp and also in the cave in the Βάλτο.

Τρόπαια Τρόπαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Cockatrice — Killed in the sewers. It is a 'must do' quest.
 • Coccacidium — A very tough man-eating plant in the Βάλτο (looks like an Archespore but is much tougher). Can actually spawn in a few different places, but it is the same plant. Once you kill it, it will not spawn again.

Κεφάλαιο III Κεφάλαιο III (Εμπορικό Κέντρο)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γυναίκες Γυναίκες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Triss Merigold Shani Rozalind Pankiera (lute girl) Ευγενής κυρία (both have the same card)
Blue Eyes and the Courtesans (same card for both) Princess Adda Queen of the Night Town Clerk
 • Triss Merigold — Send Alvin to her, then chat with her and buy her a ring with rubies.
 • Shani — Send Alvin to her, then chat with her and bring her a silver amber ring.
 • Rozalind Pankiera (Lute Girl) — the girl you get the lute from for the bard Νταντέλιον, either bribe or beat up her father to get to her. Note: you should first speak with Νταντέλιον in The New Narakort inn and take the "Dandelion's Lute" quest from him, before speaking with Rozalind and taking the lute from the trunk in her room or you will miss her romance card AND the "Townsfolk" Journal Entry!
 • Ευγενής κυρία — Stands in the street outside Triss' house near the jester, wants a Kikimore claw (they pop up at night). You can also click the option to give her money, then when the amount slider pops up, cancel it and she will say something about being treated like a prostitute and that you are a real man, then take you to bed.
 • Noblewoman — Wanders drunkenly around the bank, dressed all in white. Wants a silk scarf (gold shawl), which can be bought from the Peddler in the Συνοικία του Ναού. Giving her a scarf apparently negates getting the Kikimore-Claw Lady above, and vice versa.
 • Blue Eyes — Courtesan with blue dress in the House of the Queen of the Night (actually need to get her card to finish a side quest). 500 oren(s), or 300 oren(s) (if you outdrink Erkin von Blunt at the banquet and acquire the House of the Night signet ring from him), or a sapphire (she rejects any other gems). Note: she gives you the "Blue-Eyes" Journal Entry.
 • Courtesans — 500 oren(s) or a gem or a bottle of perfume (if you have the recipe) 300 oren(s) if you outdrink Erkin von Blunt (three bottles of strong alcohol will do the trick, or 5 bottles of Sodden Mead). Note: their romance card is the same than the Blue Eyes' one BUT they give you the "Courtesans" Journal Entry instead.
 • Princess Adda — after a short set of fed ex quests all in the same area at the party (no loading screen).
 • Queen of the Night — the climax of the Blue Eyes quest, if you choose one night with the sisters of mercy over killing the Lady of the Night. However, picking the bed with vampires leads automatically to a fight in which Order Knights will want a piece of you, too. If you wash your hands of the whole deal after the ménage-à-trois + one, also the vampires will be zooming in for a second bite.
 • Town Clerk — Diamond as a gift and she is all yours.

Ποτού Ποτού[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Dice players Dice Players[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Velerad — Watchtower (downstairs), which is right beside the Inn (Professional).
 • Count Roderick de Wett — Watchtower (upstairs), which is right beside the Inn (Professional).
 • Hierophant — Druid camp (Professional).
 • Νταντέλιον — The New Narakort (only for fun/money, no XP until Κεφάλαιο IV, or perhaps if you have played Koster).
 • KosterGamblers' den (on the alley along the walls — east of Maribor Gate, second house on the north side) (Sharper).

Note: Professional players will only play other professionals. If you have advanced past professional by beating 4 others, the remaining professional will not play you (e.g. You beat Thaler and Munro Bruys in Κεφάλαιο II and Count Roderick de Wett and Velerad in Κεφάλαιο III, the Hierophant will not play you. However, once the gamble icon is unlocked for a player, it remains unlocked even if you have advanced past their level. So, even if you advance past professional, you can still play professionals you have already beaten, just not professionals you have never played.

Χειροδικία Χειρόδικοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημάδια Σημάδια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετεωρίτες και Ρούνοι Μετεωρίτες / Ρούνοι‏‎[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβόλαια Συμβόλαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Archespore — 3× archespore juice for Jethro. Can be found in the Βάλτο (try along pathways at night). Bestiary entry needed.
 • Cockatrice — 5× cockatrice feathers for town scribe. Can be found in the Βάλτο, specifically the cave in the south. Bestiary entry needed.
 • Fleder — 3× fleder fangs for Velerad. Fleders can be found in the cemetary. There are many in the warehouse you can use to enter the bank (storyline). They also appear in the Βάλτο (at night).
 • Ghoul — 12× ghoul blood for Velerad. Ghouls can be found in the cemetary. They also appear in the Βάλτο (at night).
 • Graveir — 5× graveir bones for Velerad. Graveirs can be found in the cemetary. They also appear in the Βάλτο (at night).
 • Kikimore — 10× kikimore claws for Velerad. Kikimore claws are found in Kikimore worker loot. They can be found in the merchant area at night and also in the Βάλτο. Bestiary entry needed.
 • Wyvern — 3× wyvern meat for innkeeper. Wyvern can be found in the Βάλτο, mostly on the Νησί του Γουίβερν in the north.

Τρόπαια Τρόπαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Information Information for a fee[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • The Innkeeper at The New Narakort will divulge information about a password and also about another witcher who stayed at the Inn previously (presumably Berengar). With the second exchange, you receive Curses and the Cursed and The Book of the Kiss. If you bribe him a third time, and tell him that his information is not worth what you paid for it, he will also give you the formula for the Dragon's Dream bomb.
 • If the recipe for Wives' Tears is not available to Γκέραλτ, he can nevertheless obtain two potions from the waitress at the New Narakort for a pair of red gloves or 100 oren(s). Multiple conversations may be needed to trigger this particular dialogue. Interestingly enough, the same Waitress can also give you the formula for Devil's Puffball, just by talking to her and listening to her grandma stories.

Κεφάλαιο Iv Κεφάλαιο IV (Παραλίμνιο)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γυναίκες Γυναίκες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Celina Elf Woman Lady of the Lake Peasant Woman
 • Celina — give her a ring, she is easy. A silver ring is enough. (Can be bribed with the House of the Night signet ring... irony).
 • Elf Woman — Bring her food (wyvern steak works nicely) in the elf cave. She is not Toruviel, she is wearing an elaborate headdress.
 • Lady of the Lake — After the hermit quest you get an option to tell her you want to go on a mission, tell her it was a jest after you say it.
 • Peasant Woman — Often hangs out at the inn or can also be found wandering around the village. A sugardoll is what she wants. Λευκού Μελιού to the baker gets the doll, or you can find them in various houses in the Trade Quarter and on many Salamandra (apparently their evil knows no bounds, and their diet reflects that). You can also obtain one by bribing the baker with a large sum of money after giving the peasant woman a different sweet item, such as candy.

Dice players Dice Players[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χειροδικία Χειρόδικοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημάδια Σημάδια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετεωρίτες και Ρούνοι Μετεωρίτες / Ρούνοι‏‎[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβόλαια Συμβόλαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Devourer — 10× Devourer Teeth for Witch. Bestiary entry needed. Can be found in the fields and on the Village map. If Abigail is the witch, she will also buy any extra devourer teeth you may have — but remember to keep one for the dentist in Κεφάλαιο V).
 • Giant Centipede — 4× Centipede carapaces for the elven craftsman. Can be found mainly in the sw area of the Village map. Julian will buy extra chitinous carapaces off you as will the 'old hag' healer if you let Abigail get lynched in Κεφάλαιο I.
 • Wyvern — 3× Wyvern Eggs for Innkeeper. Can be found on Black Tern Island and the fields.
 • Basilisk — 3× Basilisk Hides for Julian. Can be found on Black Tern Island. If Abigail is the witch, she will buy any extra hides off you as will the 'old hag' healer if you let Abigail get lynched in Κεφάλαιο I.
 • Alp — 5× Alp fangs for Tobias Hoffman. Bestiary entry needed. Can be found in the two crypts (in the Fields and Παραλίμνιο).

Τρόπαια Τρόπαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Teyu — (Vodyanoi priest), in the fields, south of the ruined mill.
 • Ureus — Cemetaur, in the field crypt.

Κεφάλαιο V Κεφάλαιο V (Παλιά Βίζιμα)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γυναίκες Γυναίκες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

White Rayla Nurses Toruviel
Logo Order of the Flaming Rose.png Witcher medallion.png Items Squirrel tail.png

All mutually exclusive, only one of these cards per game:

Dice players Dice Players[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χειροδικία Χειρόδικοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημάδια Σημάδια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετεωρίτες και Ρούνοι Μετεωρίτες / Ρούνοι‏‎[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβόλαια Συμβόλαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Bloedzuiger — 10× Bloedzuiger blood for the druids.
 • Bruxa — 6× Bruxa blood for Captain Jean-Pierre.
 • Cemetaur — 5× Cemetaur jaw for the refugees.
 • Garkain — 2× Garkain saliva for Καλκσταιν.
 • Wraith — 4× Death dust for Καλκσταιν.

Τρόπαια Τρόπαια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Vesper — Garkain, on Cemetary Island during nighttime.
 • Lilly — Bruxa, on Cemetary Island during nighttime.

Raven's Armor[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Logo Order of the Flaming Rose.png
Witcher medallion.png
Items Squirrel tail.png

The remaining pieces are common to all three paths:

Επίλογος Επίλογος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The Επίλογος is when most things are resolved, so no new challenges are presented, but do not worry, it is still exciting:

Significant plot details end here.

External Links[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]