Κύκλος των Στοιχείων

Από Witcher Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κύκλος των Στοιχείων

A Κύκλος των Στοιχείων (also called an Elemental Circle), and not to be confused with a "Πεδίο της Δύναμης", is a place where magic is strong, enough for people to have erected monuments. mages can draw power from Circles of Elements, and witchers can learn new Signs, as well as getting a momentary boost for the spells they already know. These are likely manifestations of "intersections".

Just click on a Κεφάλαιο icon to "zoom down" to the appropriate section of this page.

Show circles from the Πρόλογος Show circles from Κεφάλαιο I Show circles from Κεφάλαιο II Show circles from Κεφάλαιο III Show circles from Κεφάλαιο IV Show circles from Κεφάλαιο V Show circles from the Επίλογος
Η Τιμή της Ανεξαρτησίας | χάρτες

Στο παιχνίδι The Witcher[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

map marker

There are many Circles of Elements scattered around the world of The Witcher. They are indicated by purple dots on the in-game maps.

Blessings[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The circles confer different blessings, based on which element they are associated with: five elements, five blessings:

Blessing of Air Blessing of Earth Blessing of Fire Blessing of Magic Blessing of Water

Mechanics[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Left-click on the large stone in the centre of a circle, the elemental stone, to learn a sign you do not already know.
  • Left-click on the elemental stone to acquire the ability enhancement, or blessing, from the circle.

Notes[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Look for elemental circles throughout the game to learn new powers.

Πρόλογος Πρόλογος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In the Πρόλογος, there is only one Κύκλος των Στοιχείων, Circle of Whispering Stones, for the sign Aard. It is impossible to miss as the plot necessitates that Γκέραλτ find it in order to get out of the laboratory. It can be found at the end of the very dark underground passages leading off the witchers' laboratory.

Whispering Stones
Circle of Whispering Stones
Aard Blessing of Air

Κεφάλαιο I Κεφάλαιο I[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κεφάλαιο I is where Γκέραλτ can learn his second sign, Igni. There are only two circles of elements in this Κεφάλαιο. The Circle of the Windy Wanderer is near the cave entrance, and the Circle of Inner Fire is inside the Crypt.

Windy Wanderer
Inner Fire
Circle of the Windy Wanderer Circle of Inner Fire
Aard Blessing of Air Igni Blessing of Fire

Κεφάλαιο II Κεφάλαιο II[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In Κεφάλαιο II, Γκέραλτ has the opportunity to learn the rest of the signs available to him as a witcher: Axii, Quen and Yrden. There are five circles of elements in Κεφάλαιο II:

Lifeless Air
Inner Fire
Gate of Water
Circle of Lifeless Air Circle of Inner Fire Gate of Water
Aard Blessing of Air Igni Blessing of Fire Axii Blessing of Water
Hanging Stones
Unwanted Power
Circle of Hanging Stones Circle of Unwanted Power
Quen Blessing of Earth Yrden Blessing of Magic

Κεφάλαιο III Κεφάλαιο III[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Two more circles of elements are found in Κεφάλαιο III. The Circle of the Vengeful Flame, in the Elven Ruins part of the υπονόμους and the Circle of Waning Power on the upper level of the Salamandra base.

Note: All the Circles of Elements from Κεφάλαιο II remain available during Κεφάλαιο III.

Vengeful Flame
Waning Power
Circle of the Vengeful Flame Circle of Waning Power
Igni Blessing of Fire Yrden Blessing of Magic

Κεφάλαιο IV Κεφάλαιο IV[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Since Γκέραλτ has no access to any of the previously explored locations in Κεφάλαιο IV, it is lucky that we find a full complement of elemental circles here.

Winter Storm
Last Drop
Walking Fire
Circle of the Winter Storm Circle of the Last Drop Circle of the Walking Fire
Aard Blessing of Air Axii Blessing of Water Igni Blessing of Fire
Barren Lands
Waning Power
Circle of the Barren Lands Circle of Waning Power
Quen Blessing of Earth Yrden Blessing of Magic

Κεφάλαιο V Κεφάλαιο V[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

There are only three elemental circles in Κεφάλαιο V, but at least the most used, Igni, Aard and Quen, are there:

Mute Thunder
Inner Fire
Rolling Rocks
Circle of Mute Thunder Circle of Inner Fire Circle of Rolling Rocks
Aard Blessing of Air Igni Blessing of Fire Quen Blessing of Earth

Επίλογος Επίλογος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

There are no circles of elements at all in the Επίλογος as Γκέραλτ fights his way through a burning Temple Quarter towards his final epic battle, with the help of a trusted ally. Depending on the Path chosen by our hero, that companion is either Yaevinn (Scoia'tael path), Siegfried (Order path) or Triss (Witcher / neutral path).


Η Τιμή της Ανεξαρτησίας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In The Price of Neutrality, there are only two circles of elements: one for Aard, south-west of the camp, and one for Igni, south-east of the camp and across the river. They have no other, more interesting names.

Aard circle
Igni circle
Aard circle Igni circle
Aard Blessing of Air Igni Blessing of Fire

χάρτες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόλογος: Κεφάλαιο I: Κεφάλαιο II:
Κεφάλαιο III: Κεφάλαιο IV:
Κεφάλαιο V:

"Η Τιμή της Ανεξαρτησίας":