Λίστα Ψώνιων: Κεφάλαιο II

Από Witcher Wiki
Αναθεώρηση ως προς 22:00, 29 Αυγούστου 2014 από τον Game widow (Συζήτηση | συνεισφορές) (→‎Preparation for Quests in Later Chapters)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Simply click on one of the chapter icons below for the chapter-specific shopping list:

Icon Prologue.png Icon Act I.png Current list Icon Act III.png Icon Act IV.png Icon Act V.png Icon Epilogue.png back to main shopping list

Temple Quarter of Vizima

Spoiler warning: Significant plot details follow.

Unofficial Quests[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Red gloves Diamond Red gloves or a Diamond Red gloves or a diamond for a rendezvous with the Gossip. The conversation thread says "Some sort of frock" but the gloves do the trick (it may take many tries to get that particular conversation thread). Red gloves can be found in Νοσοκομείο της Αγ. Λεμπιόντα, in the laundry basket in the north-east corner of the main hall. There is also usually dog tallow in the dresser on the north side of the wall in the "altar room'.
Food Φαγητό Some food item (any kind) to get information from the Gardener about his mercenary days. It is also possible to request flowers instead of a story.
Red shawl Red shawl A red Shawl for the herbalist in the market. She tells Geralt that she gathers her herbs by moonlight in the Βάλτο.
Red roses Red roses Red roses for Shani to thank her (or perhaps apologise) for the party. This is how Geralt finds out what Dandelion interrupted in Oxenfurt.
Beer Beer Nine (9) beers (and some Wives' Tears, unless you like staggering around!) for the drinking contest with Thaler. He gives Geralt a book (which can not be sold, unlike all other non-quest books, but has its uses).
Beer Beer Five (5) beers (and some Wives' Tears) for the drinking contest with messenger to find out who his employer is.
Beer Beer Seven (7) beers for the drinking contest with Yamo Ryeboozer, the boozer at The Hairy Bear. He gives Geralt the recipe for Wives' Tears (Only if Geralt did not participate in the drinking contest with the drunkard in Chapter I).
Gold women's gloves Gold women's gloves Gold gloves (optional) for getting past Grandma to see Shani (Geralt can just talk his way around her eventually, or bribe her).
Wolf pelt Wolf pelt Wolf pelt for a rendezvous with Morenn the Δρυάς so she can show you where little dryads come from.
Feainnewedd Feainnewedd A single feainnewedd flower for the Scoia'tael woman (she is dressed as a huntress) in the camp in the Βάλτο.
Sun rune Sun rune The sun rune bought from the fence can be used to forge the only rune sword in Chapter III.

Official Quests[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Dwarven liquor Dwarven liquor Anatomy of a Crime. The Gravedigger needs some alcohol (he specifies dwarven liquor, but anything strong seems to work) before he will release the body of the crown witness for an autopsy.
Beggartick Beggartick Flowers and Gold. Five (5) beggartick blossoms for the ferryman.
Fisstech Fisstech Memory of a Blade. Fisstech for Jethro to find out about the witcher's silver sword that was found at Thaler's place.
Celandine Celandine Old Friend of Mine. Five (5) celandine for Shani at Νοσοκομείο της Αγ. Λεμπιόντα. Shani thanks him and if Geralt asks her for a monster anatomy lesson, sometimes a useful bestiary entry is acquired, depending on what books he has read at that point and lore he has acquired.
Grandma's diaryGrandma's cordialGrandma's pickles and lard Grandma's things Old Friend of Mine. Grandma's diary (if Geralt brings Carmen) or Grandma's cordial (if Geralt brings Siegfried) or Grandma's pickles and lard (if Geralt brings Zoltan). Pick these up the first time you go to Shani's, well before the party so they are ready to go and you do not have to stumble around drunk to get them (unless you like stumbling around drunk... after all, it does slow things down).
Rye for Geraltcherry cordialRosé wine for Shani Party supplies Old Friend of Mine. Temerian rye, rosé wine and cherry cordial for Shani's party.
Fisstech Fisstech The Crown Witness. Fisstech for Jethro to find out what happened to the witness.
Dog tallow Dog tallow The Dogcatcher of Vizima. Six (6) pots of dog tallow for the gravedigger. Dog tallow can be relatively reliably found around town, or Geralt can kill poor, innocent dogs under cover of night.
Drowned dead tongue Drowned dead tongues The Drowned Dead Contract. Ten (10) drowned dead's tongues for Siegfried.
Echinops rootstock Echinops rootstock The Echinops Contract. Three (3) Echinops rootstocks for the Gardener at Νοσοκομείο της Αγ. Λεμπιόντα.
wolf pelt Wolf pelt The Wolf Contract. Ten (10) wolf pelts for Jean-Pierre the bounty hunter in the Βάλτο.
Salamandra brooches Salamander badges Wanted. Three (3) Salamander badges for Declan Leuvaarden.

Preparation for Quests in Later Chapters[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Cockatrice feather Cockatrice feather Keep the cockatrice feather from the greater cockatrice in the sewers for The Cockatrice Contract in Chapter III.
Sodden mead Sodden mead Or any medium or strong alcohol for the drinking contest with Erkin von Blunt in Chapter III, you will need Five (5). Check the trunk at the back of Ramsmeat's house for a bottle of sodden mead. Also, there is a lumberjack in the Βάλτο who is willing to sell Geralt his possessions, which also include a bottle of sodden mead, a red meteorite (I am not sure about this one, whether or not he hands over the meteorite may depend on how many red meteorite pieces Geralt has already found) and a silver ring, for 200 oren(s). If Geralt does not yet have the Wives' Tears formula, this is also given.
Sapphire Sapphire It is possible that if Geralt chose not to fight Savolla in the Πρόλογος‎, that there is a sapphire in the chest at the back of Ramsmeat's house (the same chest that has the bottle of sodden mead). I am not sure if the two events are definitely related, but if so, keep that sapphire for Blue Eyes in Chapter III.
Wyvern steaks Wyvern steaks Keep any wyvern steaks you may harvest from Νησί του Γουίβερν for use in Chapters III and IV.
Graveir bones Graveir bones You can find graveirs in the crypt for Finders Keepers or in the Vizima cemetery. Keep five of them for The Graveir Contract in Chapter III.
Significant plot details end here.