Πανοπλία στο The Witcher

Από Witcher Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γκέραλτ without armor
Trews and a shirt, Γκέραλτ's regular clothes

The list of available armor is even smaller than the list of weapons. Γκέραλτ begins the game with no armor at all, is then given his first studded leather jacket by Vesemir and then there are only two other sets of armor he can acquire over the course of the rest of the game.

No Armor[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γκέραλτ looks like he does in the picture to the right (white outfit). With no armor equipped, he retains (1) quickslot anyway.

Regular Armor[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

κουμπωτή δερμάτινη ζακέτα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Light armor which is given to Γκέραλτ by Vesimir towards the end of the prologue.

κουμπωτή δερμάτινη ζακέτα Stats

Quickslots (1)
Ζημία received −5%

  • No extra features

A fine fashion statement, but not much more.
Received for free / 500 oren(s)
Technically worth 2500 oren(s), and can only be sold to human blacksmiths.

see Γκέραλτ wearing the Studded Leather Jacket

εξαίσια δερμάτινη ζακέτα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Can be bought from various merchants during Chapters II − III.

Excellent Leather Jacket Stats

Quickslots (2)
Ζημία Received −15%

Looks similar to the starter armor, except with spiked gauntlets. This is the armor Γκέραλτ is seen using in the beginning and end cinematics. It is available from any armorer or weapons dealer in Chapters II and III (Note: Not available from the blacksmith's son in Chapter IV). Perhaps Γκέραλτ has made a fashion faux-pas? This jacket is not unique at all!

 αγορά πωλώ
5000 orens  1000 orens 
see Γκέραλτ wearing the Excellent Leather Jacket

Raven's Armor[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The highest quality iron ores and state of the art technologies were used in the making of Raven's armor, a legendary suit of armor worn by an even more legendary warrior. It was forged in the gnomes' workshops beneath Mount Carbon, but finished by elves. The songmaster Tyen'sail took an interest in the armor and worked for twelve days straight, each movement of his chisel accompanied by a song of power. It is said that the armor sang a song of victory for its wearer providing him with confidence and calm during battle.

Only three elements remain of Raven's armor: a spaulder, a rerebrace and a gauntlet. Γκέραλτ must find these or similar pieces of armor to reforge the protective suit as part of the Armor quest.


Logo Order of the Flaming Rose.png Raven's Armor of the Order[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γκέραλτ wearing Raven's armor

Obtained through the quests: Armor and Saint Gregory's Litany and with the help of an Σιδεράς του Τάγματος in Chapter V (you can only obtain one of Raven's armor types depending on the path you choose).

Raven's Armor of the Order Stats

Quickslots (3)
Ζημία received −30%
Ζημία +10%

Studded black leather (with some metal spikes).
Acquired through much hard work / can not be sold.

see Γκέραλτ wearing Raven's Armor of the Order


Items Squirrel tail.png Raven's Armor of the Elves[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Obtained through the quests: Armor and A Gnomish Device and with the help of Malcolm Stein, the dwarven blacksmith, in Chapter V (you can only obtain one of Raven's armor types depending on the path you choose).

Raven's Armor of the Elves‎ Stats

Quickslots (3)
Ζημίαd received −20%

Studded black leather (with some metal scales).
Acquired through much hard work / can not be sold.

see Γκέραλτ wearing Raven's Armor of the Elves


Witcher medallion.png Raven's Armor[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Obtained through the quests: Armor and A Magic Formula and with the help of Καλκσταιν, alchemist and apparent master armorer, in Chapter V (you can only obtain one of Raven's armor types depending on the path you choose).

Raven's Armor Stats

Quickslots (3)
Ζημία received −20%

Studded black leather (with some metal knobs).
Acquired through much hard work / can not be sold.

see Γκέραλτ wearing Raven's Armor (fashioned by Καλκσταιν)

Βίντεο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Links[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]