Πνιγμένων

Από Witcher Wiki
Αναθεώρηση ως προς 23:28, 5 Σεπτεμβρίου 2015 από τον Game widow (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

They say that whatever hangs, shall not drown. Unfortunately, sometimes the bodies of hanged criminals are thrown into the lake. The weight of the villains' crimes causes them return as drowners. Since bad things do not befall the wicked, to get rid of a drowner, you must bear the cost of hiring a good Μάγιστρος.

What times, sighed the castellan. What foul times! Twenty years ago who would have thought, even in a drunken stupor, that such a profession as a witcher would exist? Itinerant killers of basilisks; travelling slayers of dragons and vodniks!
— pg. 6, "Ο Μάγιστρος", in the collection Η Τελευταία Ευχή (UK edition)


— though the witchman greatly covetous and greedy for gold be, mumbled the old woman, half-closing her eyes, giveth ye not such a one more than: for a drowner, one silver penny or three halves...'
— pg. 180, "Η Άκρη του Κόσμου", in the collection Η Τελευταία Ευχή (UK edition)


Note[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

In Danusia Stok's translation of The Last Wish, she translates the word "utopiec" as "vodnik" in the short story "Ο Μάγιστρος" and as "drowner" in "Η Άκρη του Κόσμου". She also used the word "vodnik" for vodyanoi.

see also: drowned dead

Στο παιχνίδι The Witcher[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πνιγμένων
Bestiary Drowner full.png
Περιγραφή
Occurrence
Drowners are creatures of the night; they appear on the banks of ponds, lakes and rivers
Immunity
Immune to bleeding, blinding and poison attempts; fearless, immune to stun attempts and the Axii sign
Susceptibility
Very sensitive to silver and susceptible to knockdown attempts; the Fast Style is most effective against drowners; experienced witchers use the Group Style against multiple drowners
Tactics
Usually attack in large groups and take advantage of numerical superiority
Alchemy
Drowner brain tissue
Ginatz's acid
Cadaverine

The drowner, a frightful creature of mud and scum, drags people down into mires and bubbling eddies. It feeds on young women who bathe in rivers and on occasion will pull men off their horses or carts as they cross a bridge or weir. Drowners arise from the bodies of villains who meet their end in running water or in undertows that appear after storms. These watery creatures embody the spirits of those who can not rest after death and are sometimes born of foetuses aborted by magical means. They are ugly in appearance, skinny, tall and bony. Their bodies are slimy and green, as is their hair. Wherever a drowner steps, pools of their slimy substance form. This creature can be fought using ordinary weapons.

καταχώρηση στο ημερολόγιο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

"Drowners are scoundrels who ended their wicked lives in the water. Drowned alive or thrown into deep water after death, they turn into vengeful creatures which stalk the inhabitants of coastal settlements."
see also: alternative game description

Location[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πηγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Notes[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Γκέραλτ can loot the bodies of Drowners for Cadaverine and Ginatz's Acid before he has a bestiary entry for Drowners or ingredient entries for those items. However, Drowner remains will not contain Drowner brain tissue until Γκέραλτ has the journal entries.
  • In the Πρόλογος‎, Lambert urges Γκέραλτ to limit his use of the Group Style to only Drowners at first. However, the conversation does not result in a bestiary entry.
  • In Κεφάλαιοs II and III Γκέραλτ can give an Old woman in the Συνοικία του Ναού some beer or mead after asking her "Why so tight-lipped today?" At first, she will tell him a story about the Mage's Tower. Giving her another drink on a later visit, she will tell a story about Drowners. Whether or not this conversation would result in the Drowner bestiary entry has not been confirmed.

Στο παιχνίδι για υπολογιστή The Witcher 2: Assassins of Kings[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Drowner
Tw2 journal drowner.png
Περιγραφή
Variations
Drowned dead
Occurrence
Wet areas
Immunity
Poison
Bleeding
Susceptibility
Ασημένια σπαθιά
Fire
Knockdown
Traps
Tactics
They attack in groups
Crafting/Alchemy
Drowner brain
Essence of water
Amethyst dust
Twine
Cloth
Other loot
Drowner trophy
Orens

Drowners are among the first monsters to appear in The Witcher 2. Γκέραλτ encounters some in the underground passages of the La Valette Castle on his way to the courtyard.

Journal Entry[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Sometimes a drowned man returns as a monster, to haunt the living. Tormented with his death, he murders his victims. He prefers to draw them beneath the water's surface, tearing the drowning victim to shreds with sharp claws, and eat them like a wet biscuit. Such creature is called a drowner. They are quite often found at the banks of the Pontar, since the huge river with regular shipping and riverside villages provides them with ample sustenance.
"When monsters are really crappy, ganging up makes them happy". Drowners are not the mightiest beasts in the world, so they hunt in groups, in accordance with the above saying. They are surprisingly fast on land, but are a threat only to fishermen and washerwomen. They can best a witcher only if he is drunk or in love. Sometimes, however, a more robust specimen is found among the drowners. It is called a drowned dead and can command the entire band. Thus it's best to eliminate it first.
One could say that if drowners chatted among themselves, Γκέραλτ would be highly esteemed among them after his exploits in Vizima. Yet drowners do not chat - they are dumb like a left shoe. And good. Fast style should be used when fighting them, and one must spin swiftly before they flee from a witcher's blade. Enough said.
As they are already dead, drowners do not fear poisons, and even a large loss of blood makes no impression on them. This ends the list of the monsters' strong points, however, as the rest of the witchers' arsenal is extremely effective against them. Thus the drowners can be killed with fire, immobilized by traps, knocked down and, above all else, sliced and diced until slime spills from their ears.

Πηγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Monsterbook[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Developer CD Projekt's characterization of the drowner taken from the monsterbook, which was enclosed with the Collectors Edition of the computer game The Witcher for Poland, Hungary and the Czech Republic:

One of the most popular creatures in the game, the drowner is initially a worthy opponent, but become cannon fodder as the game progresses, an excuse for increasingly spectacular displays of Γκέραλτ's mastery of the sword. Frequently appearing creatures need to be created with particular attention to detail, so unsurprisingly we spent a lot of time refining the drowner's final appearance. This was probably the most often modified model in the game.

Skinny and humped, with its huge head, slightly protruding belly and concave chest, the drowner became a creature that is half-scary, half grotesque. Its eyes are round and fishlike, granting it a rather dumb expression. It also has wide palms and membranes between its fingers as well as a fin. Like its colour, these elements reveal much about its natural environment. This creature clearly lives underwater and is awkward when on dry land... unless it happens to be hungry and there is an unsuspecting traveller nearby.

Gallery[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο παιχνίδι για υπολογιστή The Witcher 3: Wild Hunt[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πνιγμένων
Tw3 journal drowner.png
Details
Variations
Mucknixer
Drowned dead
Occurrence
Wet areas
Vulnerable to
Necrophage oil
Ιγκνι
Loot
Drowner brain

Bestiary entry[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

When at the water's edge, you gotta be quiet. First of all so as not to scare the fish. Second — so you don't attract drowners.
— Yanneck of Blaviken, fisherman
A drowner resembles a corpse dredged from the bottom of a pond. It is sickly blue or green in color, with slime and sludge oozing out of every pore and the acrid stench of rot wafting off if it. That is why it is often thought drowners – along with their more dangerous cousins: vodniks, mucknixers and drowned dead – arise from the bodies of those who drown in shallow water: lost travelers falling into bogs, children who swim too far from the shore or, in the case of vodniks, inebriated peasants who stumble off narrow swamp trails.