Στο παιχνίδι The Witcher

Permanent runes are branded onto blades to produce Ασημένια σπαθιά of a higher quality than the base weapon, they can not be used on Ατσαλένια σπαθιά. The permanent rune stones are combined in threes.

There are also προσωρινούς ρούνους, which Γκέραλτ can apply himself. These have blade enhancing effects similar to Έλαια. Προσωρινούς ρούνους can be applied to either Ατσαλένια or Ασημένια σπαθιά and provide a temporary upgrade to the weapon, similar to weapon oil in duration. The enhancement depends on the rune stone used, but all last for a period of 24 hours.

Permanent ρούνους:
Προσωρινούς ρούνους:
Runes Earth.png Γήινους ρούνους • (Τοποθεσίες) Runes Perun.png Περούν • (Τοποθεσίες)
Runes Moon.png Σεληνιακός ρούνος • (Τοποθεσίες) Runes Svarog.png Σβαρόγκ • (Τοποθεσίες)
Runes Sun.png Ηλιακό ρούνο • (Τοποθεσίες) Runes Vodon.png Βόντον • (Τοποθεσίες)

Στο παιχνίδι για υπολογιστή The Witcher 2: Assassins of Kings

Runes are placed in the rune slots for swords to enhance their base statistics.

Weapon enhancements:
Tw2 rune earth.png Earth rune
Tw2 rune fire.png Fire rune
Tw2 rune moon.png Moon rune
Tw2 rune sun.png Sun rune
Tw2 rune ysgith.png Ysgith rune
Magical glyphs:
Tw2 rune animal.png Animal rune
Tw2 rune death.png Death rune
Tw2 rune sky.png Sky rune
Tw2 rune time.png Time rune

See also

For more information:

Community content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted.

Calling all Greek wiki editors! We now have a Greek-language Minecraft Wiki available, in addition to this Greek-language Witcher wiki. Help us make these fine wikis into the valuable resources they can be!

READ MORE