Συνταγές για Witchers του AngleWyrm

Από Witcher Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Some of my favourite recipes, found under granny's pickle jar...

Now with Albedo[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

...for those who like to snack light, snack often. Guaranteed low-toxin! (for an hour)

Owlbedo Juice[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Bounce back from your spell casting extravaganzas with this easy herb remedy. (Κουκουβάγιας Albedo)
1
2
White myrtle petal
Berbercane fruit
Vitriol
Aether
with Substances Small Albedo.png

Tawny Brain Soup[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Mmmm, brains! (Κουκουβάγιας Albedo)
1
2
White myrtle petal
Drowner brains
Vitriol
Aether
with Substances Small Albedo.png

Brain Stew Oriole[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Thick enough to eat with a fork, but use a spoon, you will want to get every last drop! Granny says the secret is to use an extra Myrtle petal to thicken the sauce. (Golden oriole Albedo)
2
2
White myrtle petals
Drowner brains
Vitriol
Aether
with Substances Small Albedo.png

Golden Berbercane Slurry[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Delightfully fruity protection, with surprisingly low toxicity. (Golden oriole Albedo)
2
2
White myrtle petals
Berbercane fruit
Vitriol
Aether
with Substances Small Albedo.png

Honeysucker[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Barely legal to drink, but popular among the more affluent late night partiers. (Γάτα Albedo)
1
2
Berbercane fruit
Honeysuckle leaves
Aether
Quebrith
with Substances Small Albedo.png

Bladder Booze[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

This marine hooch is enjoyed by some of the hardier sailors. (Willow Albedo)
2
1
Berbercane fruit
Vodyanoi bladder
Aether
Quebrith
with Substances Small Albedo.png

Berbercane BBQ'd Wings[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

This rare imported delicacy hails from southern Temeria. Local Vizimans sometimes substitute Honeysuckle for Verbena, but purists argue that doing so marrs its regional character.(Maribor forest Albedo)
2
1
1
Wing membranes
Berbercane fruit
Verbena petal
Rebis
Aether
Quebrith
with Substances Small Albedo.png

Blood Moon[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

This elixer is concocted by filtering blood through a bloodsucker, and then enchanting it with treated Ectoplasm. Those who indulge heavily are advised to use discretion, as it can lead to unwarranted accusations of vampirism. (Full Moon Albedo)
1
2
2
Verbena petal
Ectoplasm
Bloedzuiger blood
Quebrith
Hydragenum
Vermilion
with Substances Small Albedo.png

Werewolf[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

A drink brewed by the Druids. An expensive habit, but carries less risk than Blood Moon. (Full Moon Albedo)
1
2
2
Verbena petal
Wolf's aloe leaves
Wolfsbane
Quebrith
Hydragenum
Vermilion
with Substances Small Albedo.png

Fried Wings with myrtle flavoured sauce[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

This recipes was contributed by a fellow potion aficionado. Gramps probably would not like it. (Swallow Albedo)
1
2
1
White myrtle petals
Wing membranes
Drowner brains
Vitriol
Rebis
Aether
with Substances Small Albedo.png

Rubedo Recipes[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

...for that healthy glow

Braised Liver with Mushroom Gravy[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Outdoorsman's favourite. (Swallow Rubedo)
1
2
2
Sewant mushroom
Beast livers
Hellebore petals
Vitriol
Rebis
Aether
with Substances Small Rubedo.png

Liver Paste[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Extra strength vitality restoration medicine. Used for hunting and logging expeditions; the taste takes some getting used to. (Swallow Rubedo)
1
2
2
Calcium equum
Beast livers
Hellebore petals
Vitriol
Rebis
Aether
with Substances Small Rubedo.png

Hell's Bells soup or Cream of Mushroom[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Anecdotal tales of accidental poisonings and hallucinations abound. Sure to be a hit at your next Elven get-together. (Κουκουβάγιας Rubedo)
1
2
Sewant mushroom
Hellebore petals
Vitriol
Aether
with Substances Small Rubedo.png

Nigredo Recipes[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

...testosterone boosters, the battle hymn of the republic

Bog Grog[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Tip the health scales in your favour, with a steaming hot cup of the ol' bumbo. Makes a fine complement to a meal of Tawny Brain Soup. (Swallow Nigredo)
1
2
1
part Ginatz's acid
Celandine petals
Drowned dead tongue
Vitriol
Nigredo
Aether
with Substances Small Nigredo.png

Furball[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

One of the local herbalist's first successful potions. (Γάτα Nigredo)
1
2
Celandine petal
Mandrake root
Rebis
Quebrith
with Substances Small Nigredo.png

Thor's Hammer[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Distilled hatred, this powerful witch's brew is consumed by Νάνοι before going into battle. (Thunderbolt Nigredo)
1
1
1
2
part ghoul blood
Cemetaur jaw
Cockatrice eye
Venom glands
Vitriol
Rebis
Hydragenum
Vermilion
with Substances Small Nigredo.png

Meal Planning[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

When planning a meal, try to get all your daily recommended secondaries (Albedo, Rubedo, Nigredo). Also, it is a good idea to take an Albedo course first, as it coats the stomach. For example, it is better to drink a shot of Owlbedo Juice before eating Liver Paste, rather than afterwards.

Source[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • This list of specialized recipes is taken from the Witcher Forum. They were documented and contributed by AngleWyrm. I have taken the liberty of doing some formatting but the content is entirely AngleWyrm's.
  • Also one new contribution has been added by a like minded contributor: Fried Wings with myrtle flavoured sauce.