Συστατικά στο The Witcher 2

Από Witcher Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Alchemical ingredients

Alchemy Ingredients[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εικόνα Όνομα Προέλευση/Περιγραφή Αγορά Πωλώ
White myrtle petals White myrtle petals Vitriol Vitriol Alchemy ingredient, quest item 12 oren(s) 1 oren(s) 0
Nekker teeth Nekker teeth Vitriol Vitriol Alchemy ingredient 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1
Nekker eyes Nekker eyes Vitriol Vitriol Alchemy ingredient, crafting component 31 oren(s) 2 oren(s) 0.1
Balisse Balisse Vitriol Vitriol Alchemy ingredient 11 oren(s) 1 oren(s) 0
Necrophage eyes Necrophage eyes Vitriol Vitriol Alchemy ingredient, crafting component 88 oren(s) 5 oren(s) 0.1
Celandine Celandine Rebis Rebis Alchemy ingredient 10 oren(s) 1 oren(s) 0
Nekker heart Nekker heart Rebis Rebis Alchemy ingredient, crafting component 63 oren(s) 4 oren(s) 0.5
Necrophage teeth Necrophage teeth Rebis Rebis Alchemy ingredient, crafting component 75 oren(s) 4 oren(s) 0.1
Necrophage blood Necrophage blood Rebis Rebis Alchemy ingredient, crafting component 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1
Drowner brain Drowner brain Rebis Rebis Alchemy ingredient, crafting component 125 oren(s) 6 oren(s) 0.5
Draugir claws Draugir claws Rebis Rebis Alchemy ingredient, crafting component 313 oren(s) 14 oren(s) 1
Bruxae teeth Bruxae teeth Caelum Caelum Alchemy ingredient, crafting component ? oren(s) ? oren(s) 0.1
Bryonia Bryonia Caelum Caelum Alchemy ingredient 23 oren(s) 2 oren(s) 0
Amethyst dust Amethyst dust Caelum Caelum Alchemy ingredient, crafting component 21 oren(s) 2 oren(s) 0.1
Endrega venom Endrega venom Caelum Caelum Alchemy ingredient, crafting component 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1
Green mold Green mold Caelum Caelum Alchemy ingredient, quest item 126 oren(s) 6 oren(s) 0
Rotfiend tongue Rotfiend tongue Caelum Caelum Alchemy ingredient, quest item 61 oren(s) 4 oren(s) 0
Harpy saliva Harpy saliva Caelum Caelum Alchemy ingredient, crafting component 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1
Verbena Verbena Sol Sol Alchemy ingredient 23 oren(s) 2 oren(s) 0
Wolf's aloe leaves Wolf's aloe leaves Sol Sol Alchemy ingredient, quest item 126 oren(s) 6 oren(s) 0
Wolfsbane Wolfsbane Vermilion Vermilion Alchemy ingredient 15 oren(s) 2 oren(s) 0
Endrega saliva Endrega saliva Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, crafting component 38 oren(s) 3 oren(s) 0.1
Endrega jaw Endrega jaw Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, crafting component 63 oren(s) 4 oren(s) 0.5
Necrophage skin Necrophage skin Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, crafting component 100 oren(s) 5 oren(s) 0.5
Harpy feathers Harpy feathers Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, crafting component 151 oren(s) 9 oren(s) 0.1
Gargoyle dust Gargoyle dust Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, crafting component. 151 oren(s) 9 oren(s) 0.1
Mandrake root Mandrake root Quebrith Quebrith Alchemy ingredient 19 oren(s) 2 oren(s) 0
Endrega teeth Endrega teeth Quebrith Quebrith Alchemy ingredient, crafting component 63 oren(s) 4 oren(s) 0.5
Arachas armor Arachas armor Quebrith Quebrith Alchemy ingredient, crafting component 563 oren(s) 24 oren(s) 2
Harpy egg Harpy egg Quebrith Quebrith Alchemy ingredient, crafting component, quest item 61 oren(s) 4 oren(s) 0
Gargoyle heart Gargoyle heart Quebrith Quebrith Alchemy ingredient, crafting component 251 oren(s) 14 oren(s) 1
Scleroderm Scleroderm Aether Aether Alchemy ingredient 13 oren(s) 2 oren(s) 0
Elemental stone Elemental stone Aether Aether Alchemy ingredient, crafting component 25 oren(s) 2 oren(s) 1
Troll tongue Troll tongue Aether Aether Alchemy ingredient, crafting component, quest item 439 oren(s) 19 oren(s) 1
Harpy eyes Harpy eyes Aether Aether Alchemy ingredient, crafting component 63 oren(s) 4 oren(s) 0.1
Cortinarius Cortinarius Hydragenum Hydragenum Alchemy ingredient 15 oren(s) 2 oren(s) 0
Nekker claws Nekker claws Hydragenum Hydragenum Alchemy ingredient, crafting component 31 oren(s) 2 oren(s) 0.1
Essence of water Essence of water Hydragenum Hydragenum Alchemy ingredient, crafting component 13 oren(s) 2 oren(s) 0.1
Diamond dust Diamond dust Hydragenum Hydragenum Alchemy ingredient, crafting component 28 oren(s) 2 oren(s) 0.1
Dwarven immortelle Dwarven immortelle Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, quest item oren(s) oren(s) 0
Kayran eyes Kayran eyes Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, crafting component 875 oren(s) 36 oren(s) 1
Kayran tissue Kayran tissue Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, crafting component 875 oren(s) 36 oren(s) 1
Endrega embryo Endrega embryo Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, crafting component, quest item 76 oren(s) 4 oren(s) 0.5
Arachas eyes Arachas eyes Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, crafting component, quest item 439 oren(s) 19 oren(s) 0.5
Essence of death Essence of death Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, crafting component, quest item 189 oren(s) 9 oren(s) 0.1
Bullvore brain Bullvore brain Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, quest item 176 oren(s) 11 oren(s) 0
Draug essence Draug essence Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, crafting component 625 oren(s) 26 oren(s) 0.1
Queen endrega's pheromones Queen endrega's pheromones Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, crafting component, quest item 301 oren(s) 13 oren(s) 0
Ostmurk Ostmurk Fulgur Fulgur Alchemy ingredient, quest item oren(s) oren(s) 0
Lesser range mutagen Lesser range mutagen Aether Aether Alchemy ingredient, mutagen 157 oren(s) 7 oren(s) 0.1
Range mutagen Range mutagen Aether Aether Alchemy ingredient, mutagen 251 oren(s) 14 oren(s) 0.1
Concentration mutagen Concentration mutagen Caelum Caelum Alchemy ingredient, mutagen 864 oren(s) 44 oren(s) 0.1
Lesser vitality mutagen Lesser vitality mutagen Hydragenum Hydragenum Alchemy ingredient, mutagen 304 oren(s) 13 oren(s) 0.1
Vitality mutagen Vitality mutagen Hydragenum Hydragenum Alchemy ingredient, mutagen 386 oren(s) 20 oren(s) 0.1
Greater vitality mutagen Greater vitality mutagen Hydragenum Hydragenum Alchemy ingredient, mutagen 876 oren(s) 45 oren(s) 0.1
Lesser power mutagen Lesser power mutagen Quebrith Quebrith Alchemy ingredient, mutagen 187 oren(s) 8 oren(s) 0.1
Power mutagen Power mutagen Quebrith Quebrith Alchemy ingredient, mutagen 265 oren(s) 14 oren(s) 0.1
Greater power mutagen Greater power mutagen Quebrith Quebrith Alchemy ingredient, mutagen oren(s) 35 oren(s) 0.1
Lesser critical effects mutagen Lesser critical effects mutagen Rebis Rebis Alchemy ingredient, mutagen 149 oren(s) 7 oren(s) 0.1
Critical effects mutagen Critical effects mutagen Rebis Rebis Alchemy ingredient, mutagen 289 oren(s) 13 oren(s) 0.1
Greater critical effects mutagen Greater critical effects mutagen Rebis Rebis Alchemy ingredient, mutagen oren(s) 33 oren(s) 0.1
Lesser strength mutagen Lesser strength mutagen Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, mutagen 242 oren(s) 11 oren(s) 0.1
Strength mutagen Strength mutagen Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, mutagen 414 oren(s) 18 oren(s) 0.1
Greater strength mutagen Greater strength mutagen Vermilion Vermilion Alchemy ingredient, mutagen oren(s) 42 oren(s) 0.1
Lesser enhancement mutagen Lesser enhancement mutagen Vitriol Vitriol Alchemy ingredient, mutagen 151 oren(s) 9 oren(s) 0.1
Enhancement mutagen Enhancement mutagen Vitriol Vitriol Alchemy ingredient, mutagen 301 oren(s) 16 oren(s) 0.1
Greater enhancement mutagen Greater enhancement mutagen Vitriol Vitriol Alchemy ingredient, mutagen oren(s) 39 oren(s) 0.1
Madness mutagen Madness mutagen Caelum Caelum Alchemy ingredient, mutagen oren(s) 63 oren(s) 0.1