Νταντέλιον's lute (quest item)
Quest Items Dandelions lute.png
Νταντέλιον's lute. It should be returned to him, since he may need it.
Περιγραφή
Είδος
αντικείμενο της αποστολής
Δράσεις
Allows Νταντέλιον to give a concert
Προέλευση
Rozalind Pankiera's room

Νταντέλιον has lost his beloved lute while making hasty exit from a young woman's room. He asks Γκέραλτ to retrieve it.

Συνδεδεμένες αποστολές

Community content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted.

Calling all Greek wiki editors! We now have a Greek-language Minecraft Wiki available, in addition to this Greek-language Witcher wiki. Help us make these fine wikis into the valuable resources they can be!

READ MORE