Στο παιχνίδι The Witcher

Moonblade
Weapons Moonblade.png
Moonblade
Περιγραφή
Είδος
Ασημένιο σπαθί
Δράσεις
Ζημία + 100%
Αγορά
Items Oren.png
Πωλώ
Items Oren.png
ID
it_svswd_006

The Moonblade is a ασημένιο σπαθί of elven design. This deadly ασημένιο σπαθί is given to Γκέραλτ by the Royal huntsman in Κεφάλαιο V as a possible reward (the other possible reward being G'valchir) for bringing in all ten trophy monster heads. Merely killing the monsters is not sufficient, their heads must be returned for the quests to count. It is used against monsters and has little effect on Άνθρωποι.

Described by the Royal huntsman as "splendid", and it is. Can neither be bought nor sold.

It is the best ασημένιο σπαθί in the game, the best ατσάλινο σπαθί being G'valchir.

Στο παιχνίδι για υπολογιστή The Witcher 2: Assassins of Kings

Moon Blade
Tw2 weapon moonblade.png

Silver sword
Περιγραφή
Κατηγορία
Magical
Είδος
Ασημένιο σπαθί
Δράσεις
Tw2 effect bleed.png +25%
Tw2 icon damage.png bonus on Signs +5
Rune slot(s)
3
Προέλευση
Imported from the original game
Αγορά
?? Tw2 icon oren.svg
Πωλώ
35 Tw2 icon oren.svg
Βάρος
Tw2 icon weight.svg 9

Moonblade's stats after being imported into The Witcher 2

Community content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted.

Calling all Greek wiki editors! We now have a Greek-language Minecraft Wiki available, in addition to this Greek-language Witcher wiki. Help us make these fine wikis into the valuable resources they can be!

READ MORE