Στο παιχνίδι The Witcher

White myrtle petals
Substances White myrtle petals.png

White myrtle petals
Περιγραφή
Είδος
Βότανα
Περιέχει
Substances Small Vitriol.png Substances Small Albedo.png
Προέλευση
grows wild
Αγορά
9 Items Oren.png
Πωλώ
1 Items Oren.png

The petals of the white myrtle flower, a common field plant with big white flowers, are used in alchemy. It is apparently an imported herb and is an excellent wine base.

Πηγή

Στο παιχνίδι για υπολογιστή The Witcher 2: Assassins of Kings

White myrtle petals
Tw2 ingredient whitemyrtlepetals.png

Alchemy ingredient. Contains vitriol.
Περιγραφή
Κατηγορία
Common
Είδος
Αλχημική συστατικό / Αντικείμενο αναζήτηση
Περιέχει
Vitriol tw2.svg
Προέλευση
Grows wild / purchase
Αγορά
1012 Tw2 icon oren.svg
Πωλώ
1 Tw2 icon oren.svg
Βάρος
Tw2 icon weight.svg 0

This plant is required, along with green mold and wolf's aloe leaves, for the tattoo removal spell which can be performed by Triss in Κεφάλαιο I, or Síle in Κεφάλαιο II. Merchants who sell white myrtle include:

Συνδεδεμένες αποστολές

Community content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted.

Calling all Greek wiki editors! We now have a Greek-language Minecraft Wiki available, in addition to this Greek-language Witcher wiki. Help us make these fine wikis into the valuable resources they can be!

READ MORE